Birth of a Book

Jag har besökt tryckerier några gånger, i Sverige och utomlands. Det är smutsigt, bullrigt, och fantastiskt. Men jag har sett tidningar tryckas, aldrig böcker. Det rådde min vän Gunnar bot på när han skickade denna video.

Birth of a Book: