Läsvärd historia, inte lika läsvärd bok

Bok: Om det så skulle kosta mig livet
Författare: Margaretha Sturesson
Förlag: Libris förlag

Den här läste jag för en bokcirkel, men det är en klassisk ”Josefinebok”. Margaretha Sturesson och hennes man tar sina fyra barn och blir medlemmar i Kristet Center Syd, en ”ny och visionär församling” i Höör i Skåne. Den nya och visionära församlingen är förstås en sekt och Margaretha blir totalt nedbruten. Från att ha varit en människa med mycket energi och glädje hamnar Margareta, 14 år senare, på psykiatrisk klinik. Hon försöker upprepade gånger begå självmord och hon är kvar på kliniken i ett och ett halvt år.

Bok

Det är en lockande titel och ett spännande ämne, men boken är tyvärr bara trist. Det ser ut som ett läromedel, man börjar med en inledning så lång att läsaren tröttnat redan innan själva boken startat, den är konstigt satt (ny mening börjar ofta på ny rad, nya kapitel börjar på vänstersida) och tyvärr är den inte särskilt bra skriven. Jag är fortfarande osäker på vad som faktiskt hände Margaretha. Jag förstår att hon blev utsatt för både psykisk och fysisk terror, men trots att hon beskriver en del förstår jag inte vad som faktiskt hände. Kanske är hon för nära händelserna? Kanske har det gått för kort tid? Kanske hade den behövt en hårda redaktör?

Margaretha Sturessons självupplevda historia är läsvärd. Tyvärr är inte boken det.

betyg